Skip to content
image-99
klaproos-2-134
Menu
klaproos-roderlangesteel-2-165
klaproos-roderlangesteel-2-165
Menu

Désirée van der Heijden
Trainer | Coach | Vertrouwenspersoon | Regisseur | Acteur

Als trainer en coach werk ik sinds 1995 op het terrein van de communicatie en omgangsvormen. Sindsdien heb ik een groot aantal medewerkers, leidinggevenden, directies en vertrouwenspersonen opgeleid.

Daarnaast ben ik zelf ook vertrouwenspersoon en begeleid ik mensen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.

Als coach begeleid ik teams en individuen op het gebeid van samenwerking en communicatie, effectief leiderschap, rouwverwerking en persoonlijke levensvraagstukken.

De persoonlijke unieke kracht van mensen staat centraal in de wijze waarop ik werk.

Door allerlei verschillende situaties en omstandigheden , zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied, kan de toegang tot deze unieke kracht soms moeilijk te vinden zijn.

Ik zie het als mijn opdracht een bijdrage te leveren aan het hervinden van deze toegang naar eigen kracht. 

Dit doe ik vanuit mijn deskundigheid en kennis, mijn persoonlijk mens-zijn en vanuit mijn persoonlijke levenservaring. Ik wil mensen ondersteunen en uitdagen in hun leerproces. 

Liefde, eigen verantwoordelijkheid, creativiteit, humor en helderheid zijn daarin sleutelwoorden.

Rouwbegeleiding

Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid en opleiding rouwbegeleider, sta ik mensen bij die te maken hebben met een verlies. Ieder mens heeft in het leven te maken met verlies.Ik volgde mijn opleiding bij Willem Minkels , directeur van het opleidingsinstituut De Roestenburgh. Ik citeer: Verlies is een onderdeel van het leven. En bij elk verlies hoort rouw. Helaas is het zo dat het verwerken van een verlies meestal stopt, zodra iemand weer min of meer normaal kan functioneren en weer in de comfortzone verkeert. Binnen de Roestenburgh kijken we daar anders tegen aan. Vanzelfsprekend is de stap naar gewoon functioneren erg belangrijk en zonder dat kan de draad van het dagelijks leven niet opgepakt worden.Maar elk rouwproces kent een aantal stappen.Een goede verwerking vereist dat deze stappen doorlopen en doorleeft worden.Gebeurt dat niet, dan is de kans aanwezig dat iemand vastloopt. Een goed doorlopen rouwperiode zorgt er voor dat je weer sterk in het leven wil en kan staan. Nu én in de toekomst. Einde citaat.

We denken bij verlies vaak in eerste instantie aan het verlies van een dierbare door dood of scheiding. Maar ook bij verlies van gezondheid door ziekte of handicap, kinderen die de deur uit gaan, ongewenst kinderloos zijn, het verlies van werk of  woonomgeving , is er sprake van een rouwproces.

Persoonlijk heb ik in mijn leven regelmatig met verlies te maken gehad. Vanuit deze ervaringen en het werken met mensen die verlies mee maken, weet ik dat rouw zeer persoonsgebonden is. In mijn begeleiding en ondersteuning is de juiste afstemming op jou als mens en op jouw leefsituatie het uitgangspunt. Ik bied je een veilige omgeving om precies die stappen te zetten die je nodig hebt.

 

Trainer | coach | vertrouwenspersoon

Als trainer werk ik vauit het opleidingsinstituut  van Oss & Partners.

werkzaamheden;

 • opleiden van vertrouwenspersonen
 • uitvoeren van diverse nascholingstrajecten
 • ontwikkelen en uitvoeren van diverse trainingen op maat
 • geven van voorlichtingen

Als coach en/of vertrouwenspersoon ben ik werkzaam binnen diverse organisaties;

 • Politie
 • Sterk Huis/ Veilig thuis
 • Beatrix ziekenhuis
 • Avans Hogeschool
 • Theater Culemborg
 • Waterschap de Dommel
 • diverse klachtencommissies

Acteur in training

Als acteur in training ben ik dienstbaar aan het leerproces van de cursist.
Door middel van spel en feedback lever ik hier een bijdrage aan.
Afstemming op de persoon is hierbij een voorwaarde.  Er kan in mijn visie optimaal geleerd worden als er voldoende veiligheid en afstemming is. Van daaruit kan openheid en ontvankelijkheid ontstaan.

Ik zet in de rollen gedrag neer wat we eerst gezamenlijk vast stellen.
Wat is het gedrag waarmee je wilt oefenen?
Waar wil meer vaardigheden ontwikkelen?
Waar zit je eigen allergie? 
Van welk gedrag vlieg jij tegen het plafond, gaan je haren recht overeind staan? 
Hoe ga je daar mee om? Wat vraagt dat vervolgens van je?
En wat past bij jouw persoonlijke stijl?
Wat is effectief?
Hiermee gaan we oefenen.

Vervolgens geef ik de cursist een reactie op de verbale en non-verbale communicatie en het effect daarvan op mij.
Ook het geven van feedback vraagt om de juiste afstemming.
Zodat je als cursist het juiste aan gereikt krijgt. 
Dat wat je nodig hebt om stappen te zetten in je leerproces.

Combinatie trainer | acteur

Door mijn studieachtergrond en ervaring binnen het werkveld ,is het mogelijk deze twee vakgebieden te combineren.

Thema-bijeenkomsten met acteurs

Een lichte methode om zware thematieken bespreekbaar te maken

Samen met een collega trainer/acteur, worden scènes op maat ontwikkeld. 

Wij komen naar uw bedrijf of organisatie en luisteren naar uw vraag en behoefte. Met deze informatie gaan wij aan de slag. Wij schrijven teksten en scènes waarin de dagelijkse praktijk van uw organisatie herkenbaar is en toch ook breed getrokken wordt. Wij brengen de meest heftige en ingewikkelde thematieken op een lichte behapbare en aansprekende manier waarbij we de humor niet schuwen.

Deze scènes gebruiken we om het gesprek en de discussie met de deelnemers, de groep aan te gaan.

Dit wordt door ons aangevuld met de nodige theorie met betrekking tot het onderwerp.

Wij hebben zowel de rol van trainer én acteur.

Voorbeeld

Een middelbare school in Amsterdam wil het gesprek op gang brengen tussen ouders en leerkrachten over de onderlinge      samenwerking. Deze verliep niet naar wens.. Leerkrachten voelden zich ´tegen gewerkt´ door ouders en ouders hadden veel kritiek op leerkrachten. Het was een gevoelig onderwerp.

Wij hebben een programma ontwikkeld en uitgevoerd in de gymzaal van de school. 3 Avonden waarbij er gemiddeld 50 mensen per avond aanwezig waren. Er vonden pittige discussies plaats, er is veel gelachen én er is begrip en samenwerking over en weer ontstaan.

Theatercoach

Als theatercoach begeleid ik jonge theatermakers bij het ontwikkelen van voorstellingen of kunstprojecten. Dit kan zijn binnen de theateropleidingen of bij kunstorganisaties.

Ik ben verbonden aan de Toneelacademie Maastricht, de Artiesten opleiding Koning Willem 1 College ’s-Hertogenbosch en Stichting SOLOS; een organisatie die jonge kunstenaars uit de verschillende kunstdisciplines de gelegenheid geeft de eerste producties in het werkveld te presenteren.

Talloze vragen spelen een rol bij het creëeren van een voorstelling of kunstproject.

Hoe vertaal je je ideeën naar een concept?
Wat wil je overbrengen met je voorstelling? Waar gaat het je om?
Hoe ontwikkel je een concept?
Wat is jouw persoonlijke stijl?
Hoe werk je met acteurs?
Hoe communiceer je met je publiek?
Wat is theatraal interessant?
Hoe is je publieksopstelling en klopt dit bij wat je over wil brengen?

Ik kijk samen met de student naar een aantal werkgebieden binnen het vak. Ik draag mijn kennis, deskundigheid en ervaring met betrekking tot het theater vak over en haal samen met de student zijn/haar persoonlijke stijl naar boven.