Acteur in training

Als acteur in training  ben ik dienstbaar aan het leerproces van de cursist.
Door middel van spel en feedback lever ik hier een bijdrage aan.
Afstemming is hier essentieel. Er kan in mijn visie optimaal geleerd worden als er voldoende veiligheid en afstemming is. Van daaruit kan openheid en ontvankelijkheid ontstaan.
Ik zet in de rollen gedrag neer wat we eerst gezamenlijk vast stellen.
Wat is het gedrag waarmee je wilt oefenen?
Waar wil meer vaardigheden ontwikkelen?
Waar zit je eigen allergie?
Van welk gedrag vlieg jij tegen het plafond, gaan je haren recht overeind staan?
Hoe ga je daar mee om? Wat vraagt dat vervolgens van je?
En wat past bij jouw persoonlijke stijl?
Wat is effectief?
Hiermee gaan we oefenen.
Vervolgens geef ik de cursist een reactie op de verbale en non-verbale communicatie en het effect daarvan op mij.
Ook het geven van feedback vraagt om de juiste afstemming van de acteur.
Zodat je als cursist het juiste aan gereikt krijgt.
Dat wat je nodig hebt om stappen te zetten in je leerproces.

©deezs
desireevanderheijden@tele2.nl